Archív článkov

Prieskum európskeho prekladateľského trhu 2017

19.06.2017 09:30
Vo februári 2017 vykonali profesijné organizácie EUATC, Elia, GALA, expertná skupina LIND Európskej komisie, FIT Europe, Medzinárodná federácia prekladateľov a európske univerzity prieskum, v ktorom viac než 800 respondentov vyjadrilo svoj názor na súčasnosť a budúcnosť trhu prekladateľských...

Zákutia tvorby terminológie 2. časť

19.05.2017 13:15
Ako vytvoriť firemnú terminologickú databázu?   V pokračovaní nášho príspevku o základoch prekladovej terminológie popíšeme rôzne spôsoby vytvorenia terminologická databázy. Konzistencia – kľúč kvality prekladu Určite nie je žiadnym prekvapením konštatovanie, že konzistencia je...

Zákutia tvorby terminológie

02.05.2017 12:47
Správna terminológia je jeden zo základných kameňov dobrého prekladu. V tomto a nasledujúcom príspevku Vám priblížime rozdiel medzi terminologickou databázou a prekladateľskou pamäťou, spôsob vytvorenia a správne používanie terminologického zoznamu v praxi.   Prekladateľská pamäť a CAT...

Stretnutie so študentmi na Prešovskej univerzite

24.03.2017 16:39
Dňa 22. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi inštitútov anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, rusistiky a ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií. Účelom...

Výročné zasadnutie ATCSK 2017

15.03.2017 12:00
Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska.   Zasadnutie ATCSK sa konalo v sídle spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline, kde prezident asociácie Michal Kmeť a tajomníčka Asociácie informovali zúčastnených o činnosti ATCSK za...

Stretnutie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

02.03.2017 07:41
Dňa 1. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo prvé stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi katedry anglistiky a amerikanistiky a s vedením katedry. Účelom stretnutia bolo oboznámenie...

Ocenenie prof. PhDr. Edity Gromovej, CSc., za dlhodobý prínos v rozvoji spolupráce

19.10.2016 12:05
Dňa 18. októbra 2016 sa Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska zúčastnila na zasadnutí Siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov – European Master’s in Translation (EMT) Network, ktoré sa uskutočnilo na pôde Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity...

Kvalitatívna norma pre prekladateľské služby: STN EN 15038

29.04.2015 17:50
Európsku normu EN 15038 Prekladateľské služby - Požiadavky na prekladateľské služby vydal v máji 2006 Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a jej slovenskú verziu STN EN 15038 v decembri toho istého roku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

Účasť na prvom ročníku podujatia Linguamarket v Bratislave.

08.04.2015 15:59
  ATCSK sa zúčastnilo podujatia Linguamarket, ktoré organizuje FiF UK v spolupráci s občianskym združením Synonymum, ktoré na fakulte pôsobí.Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa uskutočnilo prvé stretnutie zamestnávateľov, dodávateľov služieb a...

Nový prezident ATCSK

12.03.2015 22:01
Dňa 11. marca 2015 sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska. Na zasadnutí bol zvolený nový prezident ATCSK. Na dvojročné obdobie sa ním stáva pán Michal Kmeť zo spoločnosti Lexika. Prajeme mu veľa úspechov v novej funkcii. zľava: M. Kmeť...
Záznamy: 11 - 20 zo 35
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>