Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre