Aktuality

Keďže sa v praxi veľmi často stretávame s otázkou, načo mi bude dodatočná korektúra prekladu, rozhodli sme sa trošku priblížiť rozdiel medzi prekladom a korektúrou.

09.09.2014 09:44
Väčšina prekladov si vyžaduje tímové úsilie - prekladateľ, editor a korektor. Môžete si myslieť , že jedna osoba môže vykonávať všetky tri funkcie, ale kvalita vášho prekladu  pravdepodobne utrpí. Pozrite sa na niektoré príklady, ktoré zdôrazňujú, prečo je dôležité mať samostatného korektora....

Európsky magisterský program v odbore prekladateľstva

02.07.2014 14:39
Európsky magisterský program v odbore prekladateľstva (European Master's in Translation, EMT) je spoločným projektom Európskej komisie a vzdelávacích inštitúcií, ktoré študentom ponúkajú magisterské programy v tomto odbore. V porovnaní s Európskym magisterským programom...

Možnosti využitia strojového prekladu v slovenskom jazyku

19.06.2014 11:12
V poslednej dobe je v prekladateľskom odvetví čoraz viac počuť o strojových prekladoch (ďalej len SP). Názov pochádza z anglického slova Machine Translation často skracovaný na MT. Zatiaľ je okolo jeho využiteľnosti v podmienkach slovenského trhu nejasno. Pri tom je dôležité, ako sa...

Juan les Pin 2014 - Medzinárodná konferencia EUATC

20.05.2014 09:45
Prezident Asocíácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) Jakub Absolon sa zúčastnil medzinárodnej konferencie organizovanej Európskou úniou asociácií prekladateľských spoločností EUATC (European Union of Associations of Translation Companies AISBL) vo francúzskom letovisku Juan les Pins s...

Spoločnosť Lexika sa stala novým členom ATCSK

29.04.2014 13:43
Na zasadnutí správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska bola za riadneho člena prijatá spoločnosť Lexika, s.r.o.. Po preverení všetkých potrebných formalít hlasovali za prijatie všetci zúčastnení zástupcovia prekladateľských spoločností a privítali medzi sebou pána Michala...

Zasadnutie správnej rady ATC SK

29.04.2014 13:00
Dňa 15.4. 2014 sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska - ATCSK. Zasadnutia sa zúčastnili ASAP-translation.com, s.r.o. – p. Jakub Absolon Aspena, s.r.o. – p. Jiří Neužil Skrivanek Slovensko, s.r.o. – p. Iveta Ondrušová Specta, s.r.o. – p....

9. konferencia EUATC -THE LANGUAGE BUSINESS TOMORROW - TOWARDS A VIRTUAL FUTURE

04.04.2014 13:52
9. medzinárodná konferencia EUATC sa bude zamýšľať nad rastúcou globalizáciou jazykového priemyslu a úlohou internetu v tomto dianí, aby mohla pôsobiť cez hranice a časové pásma a poslúžiť trhu, ktorý má v súčasnej dobe hodnotu takmer 35 miliárd dolárov a neustále rastie. Konferencia sa bude...

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

04.04.2014 13:49
Dňa 31. 3. o 9,15 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A. Hlinku uskutočnilo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi 4. ročníka odboru translatológie. Účelom stretnutia bolo oboznámenie študentov s možnosťami...

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

26.03.2013 11:00
Dňa 26. 3. o 11,00 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A. Hlinku uskutočnilo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi 4. ročníka odboru translatológie. Účelom stretnutia bolo oboznámenie študentov s možnosťami...

8. medzinárodná konferencia EUATC

26.03.2013 08:27
Prekladateľské odvetvie sa dalo do pohybu – zapnite si bezpečnostné pásy! Máme sa pripraviť na hrboľatú jazdu?   Európske prekladateľské odvetvie čelí mnohým výzvam. Či už sú to spôsoby, ako sa postaviť k celosvetovej konkurencii ponúkajúcej nízke ceny, zvolenie správneho riešenia v...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>