Aktuality

Výročné zasadnutie ATCSK 2017

15.03.2017 12:00
Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska.   Zasadnutie ATCSK sa konalo v sídle spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline, kde prezident asociácie Michal Kmeť a tajomníčka Asociácie informovali zúčastnených o činnosti ATCSK za...

Stretnutie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

02.03.2017 07:41
Dňa 1. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo prvé stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi katedry anglistiky a amerikanistiky a s vedením katedry. Účelom stretnutia bolo oboznámenie...

Ocenenie prof. PhDr. Edity Gromovej, CSc., za dlhodobý prínos v rozvoji spolupráce

19.10.2016 12:05
Dňa 18. októbra 2016 sa Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska zúčastnila na zasadnutí Siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov – European Master’s in Translation (EMT) Network, ktoré sa uskutočnilo na pôde Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity...

Kvalitatívna norma pre prekladateľské služby: STN EN 15038

29.04.2015 17:50
Európsku normu EN 15038 Prekladateľské služby - Požiadavky na prekladateľské služby vydal v máji 2006 Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a jej slovenskú verziu STN EN 15038 v decembri toho istého roku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

Účasť na prvom ročníku podujatia Linguamarket v Bratislave.

08.04.2015 15:59
  ATCSK sa zúčastnilo podujatia Linguamarket, ktoré organizuje FiF UK v spolupráci s občianskym združením Synonymum, ktoré na fakulte pôsobí.Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa uskutočnilo prvé stretnutie zamestnávateľov, dodávateľov služieb a...

Nový prezident ATCSK

12.03.2015 22:01
Dňa 11. marca 2015 sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska. Na zasadnutí bol zvolený nový prezident ATCSK. Na dvojročné obdobie sa ním stáva pán Michal Kmeť zo spoločnosti Lexika. Prajeme mu veľa úspechov v novej funkcii. zľava: M. Kmeť...

Zmluva o spolupráci s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove

15.10.2014 12:59
Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) podpísala zmluvu o spolupráci s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Zmluvu podpísali za FF PU dekan fakulty, prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc, a za ATCSK prezident Mgr. Jakub Absolon. ATCSK bude podobne ako s UKF...

Proč si objednat překlad u agentury a ne přímo u překladatele?

15.10.2014 12:17
Řada zákazníků může mít po zhlédnutí nabídky překladatelských agentur pocit, že je drahé, a tedy zbytečné si u nich překlad objednávat, ale právě naopak si jej zajistit přímo od samotného překladatele. Co je příčinou tohoto stavu a jaké jsou nebo mohou být přínosy překladatelské agentury pro...

Stanovisko ATCSK k vyjadreniam predstaviteľov asociácie SAPT

25.09.2014 12:24
Neustále osočovanie prekladateľských agentúr, či už členov alebo nečlenov ATCSK ma priviedlo k rozhodnutiu vyjadriť svoj názor ako predstaviteľa jedinej asociácie združujúcej prekladateľské spoločnosti na Slovensku. V prvom rade by som rád pripomenul, že zo strany ATCSK sme SAPT...

Štúdium prekladateľstva na vysokých školách na Slovensku.

15.09.2014 15:38
Opäť je tu september a to okrem iného so sebou prináša a príliv študentov na vysoké školy. Kde všade sa budú pripravovať na náročné povolanie prekladateľa, tlmočníka či podnikateľa v oblasti prekladateľstva? Aké jazykové kombinácie sa tento rok otvorili? Pripravili sme pre Vás prehľad študijných...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>