Aktuality

Ako rozbehnúť kariéru prekladateľa?

31.08.2017 15:35
Ako začať prekladať   Podobne ako pri iných povolaniach ani v prekladateľstve nie je jednoduché bez predošlých praktických skúseností vhupnúť hneď po skončení štúdia do pracovného procesu a začať samostatne prekladať.   Z našej skúsenosti vieme, že...

Prieskum európskeho prekladateľského trhu 2017

19.06.2017 09:30
Vo februári 2017 vykonali profesijné organizácie EUATC, Elia, GALA, expertná skupina LIND Európskej komisie, FIT Europe, Medzinárodná federácia prekladateľov a európske univerzity prieskum, v ktorom viac než 800 respondentov vyjadrilo svoj názor na súčasnosť a budúcnosť trhu prekladateľských...

Zákutia tvorby terminológie 2. časť

19.05.2017 13:15
Ako vytvoriť firemnú terminologickú databázu?   V pokračovaní nášho príspevku o základoch prekladovej terminológie popíšeme rôzne spôsoby vytvorenia terminologická databázy. Konzistencia – kľúč kvality prekladu Určite nie je žiadnym prekvapením konštatovanie, že konzistencia je...

Zákutia tvorby terminológie

02.05.2017 12:47
Správna terminológia je jeden zo základných kameňov dobrého prekladu. V tomto a nasledujúcom príspevku Vám priblížime rozdiel medzi terminologickou databázou a prekladateľskou pamäťou, spôsob vytvorenia a správne používanie terminologického zoznamu v praxi.   Prekladateľská pamäť a CAT...

Stretnutie so študentmi na Prešovskej univerzite

24.03.2017 16:39
Dňa 22. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi inštitútov anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, rusistiky a ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií. Účelom...

Výročné zasadnutie ATCSK 2017

15.03.2017 12:00
Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska.   Zasadnutie ATCSK sa konalo v sídle spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline, kde prezident asociácie Michal Kmeť a tajomníčka Asociácie informovali zúčastnených o činnosti ATCSK za...

Stretnutie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

02.03.2017 07:41
Dňa 1. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo prvé stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi katedry anglistiky a amerikanistiky a s vedením katedry. Účelom stretnutia bolo oboznámenie...

Ocenenie prof. PhDr. Edity Gromovej, CSc., za dlhodobý prínos v rozvoji spolupráce

19.10.2016 12:05
Dňa 18. októbra 2016 sa Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska zúčastnila na zasadnutí Siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov – European Master’s in Translation (EMT) Network, ktoré sa uskutočnilo na pôde Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity...

Kvalitatívna norma pre prekladateľské služby: STN EN 15038

29.04.2015 17:50
Európsku normu EN 15038 Prekladateľské služby - Požiadavky na prekladateľské služby vydal v máji 2006 Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a jej slovenskú verziu STN EN 15038 v decembri toho istého roku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

Účasť na prvom ročníku podujatia Linguamarket v Bratislave.

08.04.2015 15:59
  ATCSK sa zúčastnilo podujatia Linguamarket, ktoré organizuje FiF UK v spolupráci s občianskym združením Synonymum, ktoré na fakulte pôsobí.Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa uskutočnilo prvé stretnutie zamestnávateľov, dodávateľov služieb a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>