Aktuality

Výročné zasadnutie FIT Europe 2018

21.11.2018 15:58
Výročné zasadnutie FIT Europe 2018 sa bude konať 24.11.2018 v Haagu, v Holandsku. Slovenskú republiku bude zastupovať Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL), ktorej účasť na podujatí podporil Fond na podporu umenia.   FIT Europe je stavovská organizácia, ktorá...

Výročné zasadnutie ATCSK

05.03.2018 12:30
Dňa 1. marca 2018 sa v priestoroch spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline uskutočnilo výročné zasadnutie správnej rady Asociácie prekladeľských spoločností Slovenska. Na zasadnuti bola schválená prihláška spoločnosti exe, a.s. ktorá sa týmto stala riadnym členom ATCSK. Prezident asociácie Michal Kmeť a...

ATC SK - kľúčový partner výnimočného stredoeurópskeho projektu

13.02.2018 11:35
ATC SK v spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností Česka, Maďarska a Rakúska pripravuje prvý ročník konferencie Meet Central Europe, ktorá bude jedinečným miestom na každoročné stretnutie prekladateľov a prekladateľských spoločností (nielen) z krajín strednej Európy. Ak...

Prieskum prekladateľského trhu 2018

02.02.2018 09:06
  Do  piatka 16. februára 2018 prebieha Prieskum prekladateľského trhu 2018 - trendy, očakávania a výzvy na európskom trhu prekladateľských služieb.   Podobne ako v predchádzajúcich rokoch vyplnenie dotazníka trvá zhruba 10 minút, je úplne anonymný a nezbiera žiadne osobné údaje....

Stretnutie so zástupcami univerzít

26.01.2018 12:51
Dňa 24. januára 2018 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie zástupcov ATCSK a pozvaných prekladateľských spoločností so zástupcami univerzít vzdelávajúcich budúcich prekladateľov.   Z celkového počtu 18 účastníkov boli medzi zúčastnenými dvaja...

Ako rozbehnúť kariéru prekladateľa?

31.08.2017 15:35
Ako začať prekladať   Podobne ako pri iných povolaniach ani v prekladateľstve nie je jednoduché bez predošlých praktických skúseností vhupnúť hneď po skončení štúdia do pracovného procesu a začať samostatne prekladať.   Z našej skúsenosti vieme, že...

Prieskum európskeho prekladateľského trhu 2017

19.06.2017 09:30
Vo februári 2017 vykonali profesijné organizácie EUATC, Elia, GALA, expertná skupina LIND Európskej komisie, FIT Europe, Medzinárodná federácia prekladateľov a európske univerzity prieskum, v ktorom viac než 800 respondentov vyjadrilo svoj názor na súčasnosť a budúcnosť trhu prekladateľských...

Zákutia tvorby terminológie 2. časť

19.05.2017 13:15
Ako vytvoriť firemnú terminologickú databázu?   V pokračovaní nášho príspevku o základoch prekladovej terminológie popíšeme rôzne spôsoby vytvorenia terminologická databázy. Konzistencia – kľúč kvality prekladu Určite nie je žiadnym prekvapením konštatovanie, že konzistencia je...

Zákutia tvorby terminológie

02.05.2017 12:47
Správna terminológia je jeden zo základných kameňov dobrého prekladu. V tomto a nasledujúcom príspevku Vám priblížime rozdiel medzi terminologickou databázou a prekladateľskou pamäťou, spôsob vytvorenia a správne používanie terminologického zoznamu v praxi.   Prekladateľská pamäť a CAT...

Stretnutie so študentmi na Prešovskej univerzite

24.03.2017 16:39
Dňa 22. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi inštitútov anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, rusistiky a ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií. Účelom...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>