Aktuality

ATC SK - kľúčový partner výnimočného stredoeurópskeho projektu

13.02.2018 11:35
ATC SK v spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností Česka, Maďarska a Rakúska pripravuje prvý ročník konferencie Meet Central Europe, ktorá bude jedinečným miestom na každoročné stretnutie prekladateľov a prekladateľských spoločností (nielen) z krajín strednej Európy. Ak...

Prieskum prekladateľského trhu 2018

02.02.2018 09:06
  Do  piatka 16. februára 2018 prebieha Prieskum prekladateľského trhu 2018 - trendy, očakávania a výzvy na európskom trhu prekladateľských služieb.   Podobne ako v predchádzajúcich rokoch vyplnenie dotazníka trvá zhruba 10 minút, je úplne anonymný a nezbiera žiadne osobné údaje....

Stretnutie so zástupcami univerzít

26.01.2018 12:51
Dňa 24. januára 2018 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie zástupcov ATCSK a pozvaných prekladateľských spoločností so zástupcami univerzít vzdelávajúcich budúcich prekladateľov.   Z celkového počtu 18 účastníkov boli medzi zúčastnenými dvaja...

Ako rozbehnúť kariéru prekladateľa?

31.08.2017 15:35
Ako začať prekladať   Podobne ako pri iných povolaniach ani v prekladateľstve nie je jednoduché bez predošlých praktických skúseností vhupnúť hneď po skončení štúdia do pracovného procesu a začať samostatne prekladať.   Z našej skúsenosti vieme, že...

Prieskum európskeho prekladateľského trhu 2017

19.06.2017 09:30
Vo februári 2017 vykonali profesijné organizácie EUATC, Elia, GALA, expertná skupina LIND Európskej komisie, FIT Europe, Medzinárodná federácia prekladateľov a európske univerzity prieskum, v ktorom viac než 800 respondentov vyjadrilo svoj názor na súčasnosť a budúcnosť trhu prekladateľských...

Zákutia tvorby terminológie 2. časť

19.05.2017 13:15
Ako vytvoriť firemnú terminologickú databázu?   V pokračovaní nášho príspevku o základoch prekladovej terminológie popíšeme rôzne spôsoby vytvorenia terminologická databázy. Konzistencia – kľúč kvality prekladu Určite nie je žiadnym prekvapením konštatovanie, že konzistencia je...

Zákutia tvorby terminológie

02.05.2017 12:47
Správna terminológia je jeden zo základných kameňov dobrého prekladu. V tomto a nasledujúcom príspevku Vám priblížime rozdiel medzi terminologickou databázou a prekladateľskou pamäťou, spôsob vytvorenia a správne používanie terminologického zoznamu v praxi.   Prekladateľská pamäť a CAT...

Stretnutie so študentmi na Prešovskej univerzite

24.03.2017 16:39
Dňa 22. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi inštitútov anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, rusistiky a ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií. Účelom...

Výročné zasadnutie ATCSK 2017

15.03.2017 12:00
Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska.   Zasadnutie ATCSK sa konalo v sídle spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline, kde prezident asociácie Michal Kmeť a tajomníčka Asociácie informovali zúčastnených o činnosti ATCSK za...

Stretnutie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

02.03.2017 07:41
Dňa 1. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo prvé stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi katedry anglistiky a amerikanistiky a s vedením katedry. Účelom stretnutia bolo oboznámenie...
1 | 2 | 3 >>